Hoe kom je tot een prettige en duurzame samenwerking? Hoe zorg je voor een fijne groepscultuur? Hoe verbind je je meer met je eigen behoeften, de behoeften van anderen en de behoeften van Moeder Aarde?

Het ontwikkelen van een Midden speelt hierbij een grote rol. Je ervaart dat er ruimte is waarin je neer kunt leggen wat jou bezighoudt doordat er een groep is die die ruimte liefdevol begrenst. In het midden komen ik, wij, het en de wereld samen.

Tijdens deze workshop laten wij, Caroline Siepman en Heeltsje Graansma, je de kracht van het midden ervaren en begrijpen. Je leert zelf een cultuur van luisteren te creëren, manieren om je innerlijke Bron aan te boren, en verbinding te gebruiken als drijvende kracht in persoonlijk leiderschap.

Wij putten hierbij uit onze eigen ervaringen en een heel scala aan andere inspiratiebronnen, onder andere Sociale Permacultuur, Theorie U, Community Building van Scott Peck en Cultural Emergence.

 

Heb je zin in een ervaringsdag met oefeningen die je direct toe kunt passen, individueel en/of in je eigen groep of organisatie, waarbij verbinding met jezelf, de ander, je activiteiten en de Aarde centraal staan? Geef je dan op voor een van onderstaande workshopdagen.

Zaterdag 8 april      10.30-17.00 uur (inloop vanaf 10.00)

Ecodorp Ppauw

Scheidingslaan 1 – Wageningen

Deze workshop is gratis omdat wij onze kennis en ervaring onvoorwaardelijk willen delen met iedereen die dat wil. De lunch is op basis van pot luck, voor (koffie en) thee wordt gezorgd. Aan het eind van de dag kan iedereen die dat wil en kan een vrijwillige bijdrage geven voor het gebruik van de locatie en als ondersteuning van ons werk. Met behulp van deze steun kunnen wij dit soort workshops gratis blijven aanbieden.
Minimaal/ maximaal aantal deelnemers 5-12.

Een vrouwencirkel is een veilige ruimte voor vrouwen waar jouw verhaal verteld mag worden, waar diep geluisterd wordt, waar we mooie en krachtige rituelen houden om onszelf en onze band met de aarde te versterken. Kortom waar vrouwen mogen zijn wie ze zijn en mogen zoeken naar wie ze willen zijn in liefdevolle en aandachtige aanwezigheid van andere vrouwen.

Je verbindt je met je diepste zelf en ervaart wat samenzijn met vrouwen kan creëren. We delen en reflecteren. Samen openen we ons voor de geluiden van de aarde en het universum. De wijsheden en waarheden die elke vrouw in zich draagt wellen op en worden ontvangen in liefde. Op verschillende manieren eren en vieren we onze connectie met moeder Aarde.

We vinden en voeden onze intuïtieve kracht door diep te luisteren naar elkaar.  Talenten en gaven openbaren zich en versterken onze daadkracht. We vinden manieren om vanuit deze kracht bij te dragen aan de wereld die we willen zien.

Balans feminien-masculien

Naast het versterken van feminiene kracht ligt er in de Cirkels een intentie om balans tussen feminiene en masculiene energie te zoeken. In onszelf en in de wereld. Wat betekent masculien en feminien voor jezelf en in je leven? Wat is ware masculiniteit, in vergelijking met wat we nu zien in de wereld? Hoe kunnen we oude patronen transformeren en de innerlijke balans versterken? Bewust en in balans verwezenlijken we onze dromen en wensen voor de wereld.

Nieuwe Maan

De vrouwencirkels vinden plaats op of vlak na Nieuwe Maan. De Nieuwe Maan heeft een naar binnen gekeerde energie. Het is het moment waarop het oude vergaat en het nieuwe er nog niet is. Daarom is het zo’n krachtige tijd om je gebeden, wensen en verlangens het Universum in te sturen.

Facilitatie:

Heeltsje Graansma begeleid de cirkels geïnspireerd op de “Council Circle” structuur. Ze put uit haar ervaring met bijeenkomsten en gatherings gebaseerd op de 8 Shields en Nature Mentoring traditie. Dit zijn westerse vertalingen van de eeuwenoude kennis en wijsheid die doorgegeven is door verschillende vredelievende natuurvolken over hoe zij hun gemeenschappen leiden. Hierbij hoort een traditie van deelcirkels.

De Cirkels zijn niet bedoeld als adviserend of als therapie, maar meer als kans om samen te komen, te getuigen, waarderen en leren van elkaar over het natuurlijke feminiene en masculiene en een gezonde balans.

Opgave:

De vrouwencirkels zijn er voor alle vrouwen in alle fases van hun leven. Ze vinden plaats in de rode tipi tent op ecodorp Ppauw in Wageningen. Plattegrond is hier. Vanaf 19.30 is de tent open om aan te komen in rustige contemplatie, het vuur wordt ontstoken, en om 20.00 uur beginnen we. Rond 22.00 uur zullen we afsluiten.

Geef je op voor de 1e cirkel op 30 december of voor meerdere cirkels tegelijkertijd, of vraag meer informatie bij Heeltsje Graansma via: frodia@humisme.nl

Uitwisseling (prijzen)

Voor elke vrouwencirkel bereidt Heeltsje Graansma inspiratie voor. Hiervoor, voor het faciliteren en voor gebruik van de plek doen we een vergoedings-suggestie van 10 euro per cirkel. Bij deelname aan alle 7 cirkels geld een korting van 5 euro, dus 65 euro. De vergoeding graag contant en vooraf aan de Cirkel voldoen.

Financiële middelen moeten geen belemmering vormen om mee te doen. Niemand wordt uitgesloten van deelname om financiële redenen. Er zijn meerdere manieren waarop we elkaar kunnen ondersteunen dan financieel, zowel op korte als lange termijn.

Mocht je makkelijk meer kunnen geven, maak het dan voor een vrouwen die moeilijk kunnen betalen makkelijk! Solidariteit: Donaties om dit en ander werk van Frodia te ondersteunen zijn altijd welkom. frodia@humisme.nl

De Magie van Cultuur

de-magie-van-cultuur

 

 

Hoe komt het dat sommige meer verbonden zijn met zichzelf, de mensen om zich heen en de natuurlijke wereld dan anderen? Verbind je met de groeiende beweging die deze vraag onderzoekt. Een beweging die zich verbindt met verleden, heden en toekomst van mensen op deze planeet.

Laten we onszelf en elkaar versterken met simpele , leuke en uitdagende activiteiten en leren daarmee onze gemeenschap kracht te geven. En daarnaast ontspannen, bij het kampvuur onze verhalen, liedjes en gedichten delen en ons dieper verbinden met de natuurlijke cycli in onze omgeving.

Heeltsje Graansma neemt je mee op een reis waarop je je meer verbindt met je ware natuur, de ander en de natuur. Basiscursus Cultural Emergence. Lees meer in de berichten hieronder en like de facebook pagina!

Opgave en info: frodia@humisme.nl

screenshot-from-2016-09-19-162351

 

 

img_20150824_142810

Lees meer: Basiscursus Cultural Emergence

En verder?

Deze twee dagen zijn het begin van een jaar lang samen groeien en leven met de natuurlijke cycli, zoals:

Regelmatig samenkomen om te delen wat er speelt, hoe we de cultuur in onze gemeenschap beinvloeden. Wat er lukt, wat uitdagend is, hoe we elkaar kunnen steunen en versterken.

Touw, manden, houten lepels, kommen, pijlen en bogen etc. maken

Voedsel verzamelen uit de natuur en bereiden, geneesmiddelen maken van kruiden, lokale voedselproductie stimuleren en promoten.

Verbinden door muziek, verhalen en gedichten.

Dit alles binnen een setting van ecodorp Ppauw, waar de energie wordt opgewekt uit de zon, water en afvalkringlopen gesloten worden en de mensen ruim 2,5 jaar op een respectvolle manier met elkaar en de natuur samenleven.

Wil je hier van op de hoogte gehouden worden? Geef je op voor de nieuwsbrief van Ppauw:  info@ppauw.nl

Cultural Emergence- basiscursus

Ben je geïnteresseerd in:Gathering in Ierland- dit is de sfeer die we willen

Hoe je op ontspannen manier een evenement, project of gemeenschap organiseert?

Hoe je een cultuur van luisteren, acceptatie en respect voor elkaar en de natuur creëert?

Hoe je met behulp van ‘core routines’ en andere tools de sociale omgeving opbouwt/transformeert tot een verbonden geheel?

High Five
High Five

Doe dan mee met een van de basiscursussen Cultural Emergence, op Ecodorp Ppauw! De cursussen wordt gegeven door Heeltsje Graansma en kost 120 euro incl. overnachting, ontbijt en veganistisch avondeten en BTW.

Wil je op de hoogte blijven? Laat dan hier je e-mailadres achter:

* Verplicht veld

Visie

Cutural Emergence verwijst naar het ontstaan van nieuwe cultuur. Cultuur is een uiterst ruim en ontastbaar begrip waar we in de cursus verder mee bezig gaan. Emergence betekent ook: het ontstaan van iets nieuws door het samenvoegen van 2 of meer elementen die daarvoor gescheiden waren. keltischebomen1
De uitdagingen van deze tijd vragen om nieuwe gewoonten en gebruiken. Nieuwe manieren van moedig communiceren, verschillende groepen in de samenleving om zich te verbinden, over culturele verschillen heen te stappen en elkaar te ontmoeten. We kunnen onze persoonlijke, sociale, politieke patronen opnieuw uitvinden. Wij zijn de scheppers, wij kunnen ervoor zorgen dat er niet meer onnodig vervuild, vernietigd, vernederd en verspild wordt. Door met aandacht overvloed, dankbaarheid, zorg en verbinding te laten groeien in ons dagelijks leven, laten we een cultuur ontstaan die onze huidige problemen het hoofd biedt.

We hebben behoefte aan nieuwe verhalen, verhalen die ons vertellen hoe het wel kan. Verhalen gestoeld op de wijsheid van onze voorouders, gecombineerd met de inzichten waar we nu op komen. In de wetenschap, maar ook onder de gewone mensen zit heel veel vernuft, adaptatievermogen, creativiteit. Groepen die nu gescheiden zijn van elkaar kunnen samen de gemeenschap verder helpen. Kinderen, ouderen, gehandicapten, mensen met 9 to 5 jobs, werklozen, mantelzorgers, vluchtelingen enz. Allemaal zijn we aan het zoeken naar culturele ankers. Vast houden aan het oude vertrouwde? Zoeken naar nieuwe verhoudingen tussen groepen, tussen mens en natuur? Nieuwe concepten over bezit, beheer van bezit, verantwoordelijkheid, macht, legitimiteit. Alles is in ontwikkeling. Iedereen kan nieuwe verhalen vertellen en mee vormgeven aan cultuur.

Missie& achtergrond

Dit is wat we gaan doen tijdens de introductie-cursus Cultural Emergence op het prachtige ecodorp Ppauw, midden in de bossen van Wageningen. Heeltsje Graansma heeft de nieuwste inzichten, tools en routines vanuit de Cultural Emergence Leadership Training in de UK met zich meegenomen. Hierme geven we een nieuwe start aan ieders zoektocht om nieuwe cultuur vorm te geven.

Door de tools en core routines van Cultural Emergence in te zetten worden mensen gestimuleerd vanuit hun krachten, talenten, vaardigheden te handelen. Door het bewust scheppen van gunstige onstandigheden krijgen mensen ruimte om zich te verbinden en te bloeien, en zo ontstaat nieuwe cultuur. Het creëren van ruimte om prachtige nieuwe cultuur te laten ontstaan is wat je leert in de introductie- cursus Cultural Emergence.

Cultural Emergence is gebaseerd op 2 tradities:
Het 8 shields model van Jon Young, dat op zijn beurt weer rust op de tradities van vele natuur- of inheemse bevolkingen van over de hele wereld, waaronder de Apache in Midden Amerika. Een diepe connectie met en begrip van de natuur, de relaties tussen alle levende wezens en het voedsel, medicijnen, materialen en gevaren die zij opleveren voor mensen. Ook het bouwen van gemeenschap is een belangrijke poot van deze traditie. Meer info: 8shields.com/
Daarnaast Sociale Permacultuur; het ontwerpen van sociale en ecologische veerkrachtige systemen, gebaseerd op de ontwerpprincipes en de ethiek van de Permacultuur. Looby Macnamara schreef de boeken People and Permaculture en 7 ways to think differently, over de toepassing van Permacultuur principes op sociale systemen. Ook creëerde ze het Design Web als non-lineaire Permacultuur ontwerp tool. Looby heeft een website:  loobymacnamara.com en is o.a. verbonden met het Earthways platform. earthlogo2

Over de trainers

Heeltsje werkt sinds 7 jaar met permacultuur ethiek, ontwierp verschillende tuinen en begeleidde verschillende groepen in deze tuinen. Gaandeweg kwam ze er achter dat je in het werken met mensen je ook kan baseren op permacultuur. Het gaat haar dan vooral om het in waarde laten van iemands persoonlijke leerweg, in zijn of haar leven, en krachten en talenten te laten schitteren.
“Op ecodorp Ppauw hebben we bijna 3 jaar ervaring op het gebied van creëren van een eigen cultuur vanuit mensen die elkaar eigenlijk nog niet zo goed kennen. Dit heeft mij bepaalde inzichten gegeven die ik graag doorgeef aan diegenen die hun eigen community willen opzetten, of werken met mensen en dat graag in (verbinding met) de natuur manier willen doen.”

Wil je op de hoogte blijven? Laat dan hier je e-mailadres achter:

* Verplicht veld

Verslag Permacultuur Gathering 2016- workshop SPermacultuur+Meenderij

Permacultuur Gathering 2016– Sociale Permacultuur i.c.m. Meenderij (Marc Siepman)

Workshop/groepsgesprek $permacultuur door Heeltsje Graansma, ging halverwege samen met WS de Meenderij door Marc Siepman

Context: Als we om ons heen kijken in NL en België zien we een paar dappere pioniers die keihard werken en daarmee net rondkomen met Permacultuur. Daarnaast zien we een heleboel mensen die wel willen, maar niet zien hoe, en mensen die het proberen  en overspannen raken.

We zien een werkcultuur in de Permacultuur ontstaan van zzp-ers die eigenhandig hun niche creëren met veel daadkracht, durf, en doorzettingsvermogen. Een werkcultuur die erg veel lijkt op de cultuur die al bestaat: vechten om een plaatsje, jezelf belangrijk maken, naam maken en eerder concurreren dan samenwerken. De vraag is of we als Permacultuur beweging wel willen volgen in dit patriarchische systeem. Of dat we het ook anders kunnen inrichten.

De vraag is nu: hoe kunnen we een beweging creëren die zorgt dat de diversiteit aan mensen een bestaan kunnen vinden met/in Permacultuur?

Allereerst werd gemeld dat het onderscheid tussen masculien/feminien een mentale constructie is, en dat wij deze fictieve tweedeling kunnen gebruiken om het gesprek over samenleving en beweging te verhelderen. Ook is het zo dat mannen niet allen masculiene eigenschappen hebben, en vrouwen niet alleen feminiene, dat verschilt sterk per persoon. Ook wilden we duidelijk hebben dat masculien niet fout of slecht is, sterker nog, het is zeer te waarderen. De vraag is alleen waarom masculiene eigenschappen meer gewaardeerd worden in onze maatschappij.

De workshop gaf een ieder de kans om te uiten wat zij typisch masculien en typisch feminien vinden. Niet iedereen voelde zich blij met het onderscheid. Bij masculien werd genoemd:

doelgericht, mezelf belangrijk maken, de leiding nemen, moed, focus, hout hakken, werk verzetten, hard zijn, jezelf sterk houden, initiëren, processen in gang zetten. Maar ook: op de automatische piloot praten, een gebrek aan empathisch vermogen, je als vrouw aanpassen aan de maatschappij en meer een doen- dan zijns-kwaliteit.

Bij feminiene kwaliteiten werd gezegd: de kracht voor dit maandelijkse ongemak en kinderen baren, ontvankelijkheid, verfijndheid, geraakt worden, verbinden, zachter, vriendelijker, zorgen voor. En wanneer men (man en vrouw) zich het meest feminien voelt: tijdens menstrueren, op de natuur gebaseerd, in vrijheid van expressie, een brede aandacht hebben, dansen, mooi maken, seksualiteit, afgeleid zijn van het doelen, het moederschap, en bij het koken voor iedereen.

We hebben het gehad over mansplaining: een nieuw woord opgebouwd uit 2 woorden: man en explaining. Het geeft een fenomeen weer waarbij een persoon de ander iets uitlegt, zonder rekening te houden met de aanwezige kennis bij de ontvanger. Volgens de theorie zijn het vaak mannen die dit feit plegen. Er werd met herkenning geknikt. Het gebrek aan empathisch vermogen waar sommige mannen last van hebben werd als een oorzaak aangedragen.

Het gevaar is dat als dit zich veel herhaalt, er een culture of silence kan ontstaan. Daarbij komt een groep binnen de samenleving steeds minder voor zichzelf op, tot ze er het zwijgen toe doet. Dit kunnen vrouwen zijn, kinderen, etnische minderheden. Het is een self fulfilling prophecy; zolang sommige mensen zich blijven gedragen als superieur, blijft de rest van de groep zich dom/inferieur voelen. Daarnaast zal er een kleine groep zijn die zich ook gaat opwerken om superieur te worden. Een cultuur van competitie is ontstaan en een groot deel van de briljante invallen en andere input van mensen uit de zwijgende groep wordt uit het publieke debat gehouden.

Het is voor de sociale permacultuur in de beweging van belang dat men, maar vooral de mannen zichzelf afvraagt of men zich schuldig maakt aan mansplaining. En daar dan wat aan gaat doen.

Op dit punt aangekomen is de workshop Spermacultuur samen gegaan met de workshop De Meenderij door Marc Siepman. Na een korte samenvatting van beide kanten, gingen we verder.

Het idee van de Meenderij is een gratis boerderij die cultuur of gemeenschap creëert. De boerderij, het land en de dieren zijn zonder eigenaar, en worden beheerd door de gemeenschap die er woont.

Prangende vraag is: hoe kom je aan land, zonder het te kopen?

Het eerste idee wat wordt geopperd is logischerwijs, want we zitten op het gekraakte Ecodorp Ppauw: kraken. Maar daarbij heb je nog steeds een eigenaar die bijvoorbeeld kan beslissen een weg aan te leggen over je project (dit is echt waar). Andere kwetsbaarheden zijn: het is moeilijk een bestaan op te bouwen met Permacultuur op een tijdelijke locatie. Dat leidt tot de opmerking dat de pachtconstructie in Nederland ook niet optimaal is: vaak kan je maar voor een paar jaar of 1 jaar pachten.

Ook is er op gekraakt terrein en misschien ook wel op een eigenaarloze plek de kans dat het mensen aantrekt met een consumentalistische mentaliteit: alles is gratis, ik kom consumeren. Daar moet je een sterke visie en beleid over het creëren van een gezonde sociale structuur tegenover zetten.

Mensen zijn geïnspireerd door Ppauw, zien Ppauw als een startpunt van waaruit we verder zouden kunnen werken. Maar dat zou nog beter georganiseerd kunnen worden, met meer contact en samenwerking met andere ecodorpen en eco-plekken/initiatieven.

Gegenseitig.de wordt als tip gegeven.

Een constructie als Stichting Landbeheer, die land opkoopt en verpacht aan bio-dynamische boeren en niemand anders, zodat het land in principe voor eeuwig bio-dynamisch wordt bewerkt.

Een ander idee was dat als je al skills hebt, bijvoorbeeld met fruit, dat je andermans fruitgaarden kan beheren en daar je kost mee kunt verdienen. Maar dit dwaalt af van de Meenderij. Marc S. oppert dat we land in beslag zouden kunnen nemen van boeren die hun land mishandelen. Het idee wordt geopperd dat Marc dan samenwerking moet zoeken met controlerende partijen in de landbouw en partijen met handhavende macht.

Bij de vroegere common lands werd er af en toe wel uitputting van grondstoffen geconstateerd. Dat boeren de plaggen van het land gebruikten in de stal. En het daarna op (eigen) akker brachten. Een ander systeem onderving dat: de akkers werden elk jaar opnieuw verdeeld zodat iedereen erbij gebaat is om goed voor het land te zorgen.

Nu wordt er een successtrategie gedeeld door Mark Dekens:

Kraak land in de stad, verbouw voedsel, vind de eigenaar en stel een contract op. Ga dan naar de gemeente en wijs ze op je verdiensten. Maak ze attent op de noodzaak om de mensen te kunnen voeden in relatie met peak oil, peak bodemvruchtbaarheid etc. Gemeentes hebben steeds minder financiën voor groenbeheer, dus verminderen van dit beheer is in hun belang.

Er ontstaat sympathie voor het idee om gewoon ergens te beginnen, een groep te creëren die goed samenwerkt, en daarna land te vergaren. In de tussentijd zou je (Ppauw ook) meer aandacht moeten genereren voor je project en waar je voor staat. Ook zou je kunnen verbinden met mensen die moeilijk aan gezond eten kunnen komen, mensen die weinig inkomen hebben, vluchtelingen? Als die hun voedsel kunnen verbouwen op je plek, gaan ze niet zomaar meer weg.. Ook verbinden met kinderen, dit vervult meerdere functies: je leidt een nieuwe generatie op, en je betrekt de ouders bij je project. Het idee van een Kids Gathering wordt geopperd.

Maar we moeten ons niet beperken tot de stad, ook het platteland heeft een nieuwe (Perma) cultuur nodig!

Permacultuur Gathering 2016

Permacultuur Gathering 2016

Van 6 tot en met 8 mei vindt de eerste Permacultuur Gathering in Nederland plaats. Het wordt vanzelfsprekend non-commercieel georganiseerd en boordevol bruisende workshops, mensen en acties gepropt. De locatie is mobiel ecodorp Ppauw op de Scheidingslaan 1 in Wageningen. Iedereen is al eerder welkom om de maand ervoor mee te helpen met de voorbereidingen. Ook op 5 mei is de lokatie beschikbaar als thuis tijdens de bevrijding feestelijkheden in Wageningen.

Wil je helpen of een workshop geven? Meer info: meedoen aan de PC Gathering

Mail naar: pcgathering2016@gmail.com

Gathering in Ierland- dit is de sfeer die we willen
Gathering in Ierland- dit is de sfeer die we willen

Home

Frodia is gespecialiseerd in het ontwerpen van eetbare ecosystemen. We zijn erg enthousiast over Permacultuur en geven hier ook cursussen over.

In een tuin kan een mini ecosysteem onstaan dat vanzelf de verbinding aangaat met het grotere geheel. Het blijkt dat dit soort natuur voor mensen een sterk verbindende functie heeft, zowel tussen mens en natuur als mensen onderling. Het zorgen voor je eigen voedselproductie systeem is een oeroud verbindend fenomeen, er zijn hele samenlevingen op gebaseerd!

Walnoten, groenten, kruiden en bessen op enkele m2.
Walnoten, groenten, kruiden en bessen op enkele m2.

Ziet u ook de waarde van eetbare natuur en heeft u land beschikbaar, dan kunt u vrijblijvend uw vraag stellen over de mogelijkheden. Na kennismaking en een orientatiegesprek wordt een passend ontwerp gemaakt waarbij het uitgangspunt is om overvloed te creëren, in opbrengst, maar ook in functionele relaties. De aanleg wordt gedaan in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven.

Frodia werkt volgens de ethiek en ontwerp-principes van de Permacultuur. Permacultuur is een ontwerpmethode waarbij de natuur als voorbeeld dient. Er wordt gewerkt vanuit een ethiek en ontwerpprincipes.

Aangeboden diensten:
Frodia kan u hulp bieden met uw tuin. Dit kan in de vorm van ontwerp, aanleg en advies.

Neem contact op met Frodia:

frodia@humisme.nl